روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ March 03 , 2021
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۰۴ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۳۷ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۲۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۱۵۰ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

هوای کلانشهر اصفهان، امروز با میانگین شاخص کیفی ۱۱۸ همچنان برای گروههای حساس ناسالم است.

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس