روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۹ July 10 , 2020
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

رسومات مردم تایلند

رنگ ها در تایلند نشانگر روزهای هفته هستند ورنگ زرد، رنگ سلطنتی این کشور است چون رنگ روز دوشنبه زرد است و پادشاه روز دوشنبه به دنیا آمده. وجود پرچم هایی به رنگ زرد در سراسر کشور نشانه حمایت تایلندی ها از پادشاهی است.

  • عکاس

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس