روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ January 30 , 2023
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

هوای اصفهان سالم است

  • کد خبر 17851
  • تاریخ خبر ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز در ساعت منتهی به هشت صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۹۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز _پنجشنبه دهم شهریورماه_ در ساعت منتهی به هشت صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۹۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۰۱، استانداری اصفهان با شاخص ۱۰۵، انقلاب با شاخص ۱۲۲، پروین با شاخص ۱۴۸ و کاوه با شاخص ۱۰۷ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باهنر با شاخص ۸۳، جی با شاخص ۶۰، رودکی با شاخص ۸۸، رهنان با شاخص ۸۳، فرشادی با شاخص ۶۸، فیض با شاخص ۵۵، میرزا طاهر با شاخص ۵۵ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۷۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، سجزی و مبارکه است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرارگرفتن روی عدد ۶۱، سجزی با شاخص ۶۵ و مبارکه با شاخص ۶۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.

منبع: ایمنا

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس