روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ January 30 , 2023
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

هوای اصفهان برای گروه‌های حساس ناسالم

  • کد خبر 17817
  • تاریخ خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۷

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۱۳۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز _دوشنبه هفتم شهریورماه_ در ساعت منتهی به ۱۰ صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۱۳۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های انقلاب با شاخص ۱۹۶، باهنر با شاخص ۱۶۲ و جی با شاخص ۱۶۹، فرشادی با شاخص ۱۵۶، فیض با شاخص ۱۵۲، کاوه با شاخص ۱۶۰ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۳۷، پروین با شاخص ۱۲۶، رودکی با شاخص ۱۲۴، رهنان با شاخص ۱۰۲، در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های میرزاطاهر با شاخص ۷۶ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۹۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، سجزی و مبارکه است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۵۸ و سجزی با شاخص ۶۷ و مبارکه با شاخص ۵۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.

منبع: ایمنا

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس