روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

جمعه ۰۸ مهر ۱۴۰۱ September 30 , 2022
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

هوای اصفهان برمدار زرد و سالم

  • کد خبر 17676
  • تاریخ خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان، امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۹۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز _پنجشنبه بیستم مردادماه_ در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۹۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۹۳، استانداری اصفهان با شاخص ۸۴، باهنر با شاخص ۸۸، پروین با شاخص ۸۵، رهنان با شاخص ۹۸، فرشادی با شاخص ۶۷، فیض یا شاخص ۸۸، کاوه با شاخص ۷۹، میرزا طاهر با شاخص ۸۵ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۷۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارند.

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های انقلاب با شاخص ۱۰۳، جی با شاخص ۱۰۲ و خرازی با شاخص ۱۲۶ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های خواجو، باغ غدیر، دانشگاه و مبارکه فعال نیست.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر و سجزی است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۷۴ و سجزی با شاخص ۸۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.

منبع: ایمنا

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس