روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ June 05 , 2023
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

هوای اصفهان آلوده است

  • کد خبر 15924
  • تاریخ خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

هوای اصفهان برای گرو‌های حساس ناسالم است.

بر اساس اعلام سامانه پایش هوا، هوای کلانشهر اصفهان با میانگین شاخص ۱۲۷ AQI برای گروه‌های حساس آلوده است.

به شکل جزیی تر، هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با ۱۱۹، استانداری با ۱۱۹، انقلاب با ۱۴۵، باهنر با ۱۲۸، پروین با ۱۲۸، خرازی با ۱۴۷، رودکی با ۱۳۱، رهنان با ۱۲۴، سجزی با ۱۲۳، فرشادی با ۱۰۳، فیضبا ۱۰۵، کاوه با ۱۳۳ و ورزشگاه میثاق با ۱۴۵ AQI برای گروه‌های حساس ناسالم است.

هوا در مبارکه با ۷۰ و شاهین شهر با ۷۳ AQI در شرایط سالم قرار دارد.

در شاخص کیفی هوا، از صفر تا ۵۰ به معنی هوای پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ به معنی هوای سالم، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ به معنی ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ به معنی ناسالم برای عموم و از ۲۰۱ تا ۳۰۰ به معنی بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس