روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ August 13 , 2020
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

  • کد خبر 13470
  • تاریخ خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

در گزارش زیر با چند معمای چالش برانگیز همراه ما باشید. جواب معما‌ها در انتهای مطلب آمده است.

معما‌های تصویری گستره‌ی توجه ما و توانایی ما در توجه به جزئیات کوچک را افزایش می‌دهند یا به بیان دیگر توانایی مشاهده را در ما ارتقا می‌دهند؛ و اگر این معما‌های تصویری با چالش‌های استدلالی همراه باشند، ترکیب بسیار خوبی برای پرورش ذهن و قدرت استدلال ما از آب درمی آید.

با چند معمای چالش برانگیز همراه باشید. جواب معما‌ها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره یک

۴ تا از چوب کبریت‌ها را طوری حذف کنید که فقط ۵ مربع باقی بماند.

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

معمای شماره دو

۲ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که گیلاس بیرون جام قرار بگیرد.

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

معمای شماره سه

۲ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که این حیوان به پشت نگاه کند.

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

معمای شماره چهار

با اضافه کردن یک چوب کبریت این معادله‌ی ریاضی را تصحیح کنید.

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

معمای شماره پنج

۳ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که جهت چنگال‌های خرچنگ برعکس حالا که رو به بالا است، رو به پایین قرار گیرد.

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

معمای شماره شش

۳ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که از این شکل مارپیچ ۲ مربع به دست آید.

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

معمای شماره هفت

این ۳ چوب کبریت را بدون شکستن شان تبدیل به ۶ کنید.

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

معمای شماره هشت

۴ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که از ۲ مربع فعلی، ۳ مربع به دست آید.

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

معمای شماره نه

۳ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که ۳ مثلث هم اندازه به دست آید.

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

معمای شماره ده

با جا به جا کردن یکی از چوب کبریت‌ها این معادله‌ی ریاضی را تصحیح کنید.

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

معمای شماره یازده

۳ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که این شمع تبدیل به یک کلاه شود.

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

معمای شماره دوازده

با جا به جا کردن ۲ تا چوب کبریت‌ها از عدد فعلی که ۵۰۰۸ است، بزرگ‌ترین عدد ممکن را بسازید.

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

معمای شماره سیزده

۵ تا از چوب کبریت‌ها را طوری جا به جا کنید که این ترازو به تعادل برسد.

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

جواب معمای شماره یک

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

جواب معمای شماره دو

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

جواب معمای شماره سه

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

جواب معمای شماره چهار

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

جواب معمای شماره پنج

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

جواب معمای شماره شش

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

جواب معمای شماره هفت

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

جواب معمای شماره هشت

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

جواب معمای شماره نه

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

جواب معمای شماره ده

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

جواب معمای شماره یازده

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

جواب معمای شماره دوازده

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما

جواب معمای شماره سیزده

چند معمای تصویری جذاب برای سنجش هوش و قدرت استدلال شما


منبع: روزیاتو

ارسال دیدگاه

نظر شما در مورد این خبر چیست

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس