روزنامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و ورزشی

چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ January 25 , 2022
ZAYANDEROUD ONLINE
بستن
اخبار در یک نگاه

سرخط خبرها

روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی کاشان، آمار بیماران مبتلا به کرونا را طی ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد.

روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی کاشان، آمار بیماران مبتلا به کرونا را طی ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد.

روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی کاشان، آمار بیماران مبتلا به کرونا را طی ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد.

روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی کاشان، آمار بیماران مبتلا به کرونا را طی ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد.

روابط عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی کاشان آمار بیماران مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته را اعلام کرد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان آمار بیماران مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته را اعلام کرد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان آمار بیماران مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته را اعلام کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۲۸ ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و موردی از فوت در این...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۲۴ ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و موردی از فوت در این...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه پنج ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و موردی از فوت در این...

در شبانه روز گذشته با شناسایی ۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کاشان و آران و بیدگل، آمار مبتلایان منطقه به ۵۵ هزار و ۲۹۹ نفر رسید.

رییس هیات اسکی اصفهان گفت: پیست اسکی فریدونشهر واقع در غرب استان از امروز پنجشنبه به‌صورت آزمایشی بازگشایی ‌شد.

در شبانه روز گذشته با شناسایی ۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کاشان و آران و بیدگل، آمار مبتلایان منطقه به ۵۵ هزار و ۲۳۶ نفر رسید.

رزمایش پدافند شیمیایی با حضور اسدالله کریمی معاون امور شهری سازمان پدافند شیمیایی غیر عامل کشور و منصور شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران استانداری استان...

در شبانه روز گذشته با شناسایی ۲۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کاشان و آران و بیدگل، آمار مبتلایان منطقه به ۵۵ هزار و ۳۶ نفر رسید.

کاشان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از ابتلای ۲۰۰ دانش آموز به ویروس کرونا طی ۵۰ روز گذشته در کاشان خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۹ ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و یک مورد فوت در این بازه...

در شبانه روز گذشته با شناسایی ۲۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کاشان و آران و بیدگل، آمار مبتلایان منطقه به ۵۴ هزار و ۹۲۹ نفر رسید.

در شبانه روز گذشته با شناسایی ۱۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کاشان و آران و بیدگل، آمار مبتلایان منطقه به ۵۴ هزار و ۸۶۲ نفر رسید.

معاون بهداشت و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: ۱۰۳ بیمار مبتلا به کرونا در مرکزهای درمانی این منطقه بستری هستند که از این تعداد، ۶۲ بیمار در کاشان و...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۳۸ ابتلای جدید مبتلا به کروناویروس شناسایی شدند و موردی از فوتی در این...

کاشان -رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در طول ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان شناسایی شد و تعداد کل افراد مبتلا به این بیماری...

کاشان -رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در طول ۲۴ ساعت گذشته ۴۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان شناسایی شد و تعداد کل افراد مبتلا به این بیماری...

کاشان -رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در طول ۲۴ ساعت گذشته ۲۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان شناسایی شد و تعداد کل افراد مبتلا به این بیماری...

کاشان -رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در طول ۲۴ ساعت گذشته ۲۵ بیمار جدیدمبتلا به کرونا در منطقه کاشان شناسایی شد و تعداد کل افراد مبتلا به این بیماری...

در شبانه روز گذشته با شناسایی ۲۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کاشان و آران و بیدگل، آمار مبتلایان منطقه به ۵۴ هزار و ۵۴۸ نفر رسید.

در شبانه روز گذشته با شناسایی ۲۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کاشان و آران و بیدگل، آمار مبتلایان منطقه به ۵۴ هزار و ۴۸۳ نفر رسید.

معاون بهداشت و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: شمار آزمایش مثبت ویروس کرونا در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل با ثبت ۵۴ مورد جدید به ۵۴ هزار و ۳۶۳...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۱۷ بیمار جدید مبتلا به کروناویروس بستری شده‌اند و سه مورد فوتی در این...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۱۹ بیمار جدید مبتلا به کروناویروس بستری شده‌اند و سه مورد فوتی در این...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۲۲ بیمار جدید مبتلا به کروناویروس بستری شده‌اند و یک مورد فوتی در این...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۲۶ بیمار جدید مبتلا به کروناویروس بستری شده‌اند و پنج مورد فوتی در این...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۴۲ بیمار جدید مبتلا به کروناویروس بستری شده‌اند و چهار مورد فوتی در این...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۲۸ بیمار جدید مبتلا به کروناویروس بستری شده‌اند و دو مورد فوتی در این...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۲۸ بیمار جدید مبتلا به کروناویروس بستری شده‌اند و دو مورد فوتی در این...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۳۸ بیمار جدید مبتلا به کروناویروس بستری شده‌اند و پنج مورد فوتی در این...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۲۶ بیمار جدید مبتلا به کروناویروس بستری شده‌اند و هیچ موردی از فوتی در...

معاون بهداشت و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به فوت سه بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در این منطقه گفت: سه مرد ۶۰، ۷۰ و ۸۳ در مرکزهای...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۲۰ بیمار جدید مبتلا به کروناویروس بستری شده‌اند و یک مورد فوتی در این...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۳۰ بیمار جدید مبتلا به کروناویروس بستری شده‌اند و یک مورد فوتی در این...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۲۳ بیمار جدید مبتلا به کروناویروس بستری شده‌اند و یک مورد فوتی در این...

خرید تضمینی سیب درختی درجه ۳ یا صنعتی از باغداران شهرستان سمیرم تا پایان مهر ادامه دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۴۲ بیمار جدید مبتلا به کروناویروس بستری شده‌اند و یک مورد فوتی در این...

معاون بهداشت و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به فوت هفت بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در این منطقه گفت: از این تعداد سه مرد ۷۹، ۶۳ و ۳۱...

در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۰۵ بیمار مبتلا به کرونا در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل شناسایی که از این تعداد ۵۸ نفر با شدت بیشتر بیماری در مراکز درمانی بستری...

معاون بهداشت و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: سه مورد بیماری سرخک در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل شناسایی شده است.

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: ۲۴۰ هزار و ۱۵۸ نفر از آغاز شیوع کرونا (اسفند ۱۳۹۸) تاکنون به مرکزهای بستری، تشخیص سرپایی و درمانی...

رئیس بیمارستان شهید بهشتی کاشان گفت: از آغاز موج پنجم شیوع کرونا حدود ۷۰ مادر باردار، به دلیل ابتلا به این ویروس در این مرکز درمانی بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۶۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس بستری شده‌اند که ۴۵ نفر اهل کاشان...

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: چهار مرد ۶۵، ۶۶ و ۷۴ (۲ نفر) ساله و چهار زن ۸۶، ۹۰، ۹۳ و ۹۵ ساله مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در مرکزهای...

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: شمار آزمایش مثبت ویروس کرونا در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل با ثبت ۴۱۶ مورد جدید به ۳۷ هزار و ۶۲۱ نفر...

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: چهار زن ۴۲، ۶۲، ۶۳ و ۷۵ ساله و ۲ مرد ۶۷ و ۸۵ ساله مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در مرکزهای درمانی کاشان و...

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: شمار آزمایش مثبت ویروس کرونا در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل با ثبت ۴۲۵ مورد جدید به ۳۲ هزار و ۵۵۸ نفر...

در شبانه روز گذشته با شناسایی ۳۴۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کاشان و آران و بیدگل، آمار مبتلایان منطقه به ۳۰ هزار و ۶۳۹ نفر رسید.

رئیس جهاد کشاورزی سمیرم گفت: امسال ۸ هزار تن سیب از هزار و ۸۰۰ هکتار باغ این شهرستان برداشت می‌شود.

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: شمار آزمایش مثبت ویروس کرونا در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل با ثبت ۲۶۷ مورد جدید و افزایش قابل توجه...

معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر استان اصفهان گفت: ۱۲ خانواده عشایری بر اثر سیل روز گذشته در پادنای سمیرم دچار سیل بردگی شدند.

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: شمار آزمایش مثبت ویروس کرونا در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل با ثبت ۱۵۲ مورد جدید به ۲۶ هزار و ۴۳۳ نفر...

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: ۲۲۲ بیمار مبتلا به کرونا در مرکزهای درمانی این منطقه بستری هستند که از این تعداد، ۲۰۲ نفر در کاشان و ۳۰...

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: ۱۹۱ بیمار مبتلا به کرونا در مرکزهای درمانی این منطقه بستری هستند که از این تعداد، ۱۶۶ نفر در کاشان و ۲۵...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۶۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس بستری شده‌اند که ۴۷ نفر اهل کاشان...

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: شمار آزمایش مثبت ویروس کرونا در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل با ثبت ۶۳ مورد جدید به ۲۵ هزار و ۱۵۸ نفر...

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: شمار آزمایش مثبت ویروس کرونا در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل با ثبت ۵۰ مورد جدید به ۲۴ هزار و ۸۴۱ نفر...

در شبانه روز گذشته با شناسایی ۴۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کاشان و آران و بیدگل، آمار مبتلایان منطقه به ۲۴ هزار و ۶۵۱ نفر رسید.

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: ۸۴ بیمار مبتلا به کرونا در مرکزهای درمانی این منطقه بستری هستند که از این تعداد، ۶۷ بیمار در کاشان و ۱۷...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۱۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس بستری شده‌اند که هفت نفر اهل کاشان...

در شبانه روز گذشته در شهرستان های کاشان و آران وبیدگل ۱۲ مبتلای جدید و شبی بدون قربانی کرونا در کاشان و آران و بیدگل سپری شد.

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: شمار آزمایش مثبت ویروس کرونا در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل با ثبت ۲۱ مورد جدید به ۲۴ هزار و ۳۰۸ نفر...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۱۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس بستری شده‌اند که ۱۲ نفر اهل کاشان...

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: ۸۶ بیمار کووید ۱۹ در مرکزهای درمانی این منطقه بستری هستند که از این تعداد، ۷۳ بیمار در کاشان و ۱۳ بیمار در...

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: شمار آزمایش مثبت ویروس کرونا در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل با ثبت ۲۷ مورد جدید به ۲۴ هزار و ۲۰۰ نفر...

در شبانه روز گذشته با شناسایی ۲۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کاشان و آران و بیدگل، آمار مبتلایان منطقه به ۲۴ هزار و ۱۳۶ نفر رسید.

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: شمار آزمایش مثبت ویروس کرونا در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل با ثبت ۳۲ مورد جدید به ۲۴ هزار و ۱۰۹ نفر...

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: یک مرد ۷۶ ساله و ۲ زن ۵۸ و۱۰۰ ساله طی ۲۴ ساعت گذشته به دلیل ابتلا به کرونا در مرکزهای درمانی کاشان و آران و...

در شبانه روز گذشته با شناسایی ۲۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کاشان و آران و بیدگل، آمار مبتلایان منطقه به ۲۴ هزار و ۴۱ نفر رسید.

در شبانه روز گذشته ۵۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در شهرستان‎‌های کاشان و آران و بیدگل شناسایی شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۲۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس بستری شده‌اند که ۱۶ نفر اهل کاشان...

در شبانه روز گذشته با شناسایی ۴۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کاشان و آران و بیدگل، آمار مبتلایان منطقه به ۲۳ هزار و ۲۳۶ نفر رسید.

مدیر روابط ‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: شمار بستری مبتلایان کرونا در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل با ادامه روند افزایشی در ۲۴ ساعت گذشته از...

کاشان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته ۴۶ بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شده اند، گفت: این افزایش معنادار بوده و احتمالا می...

کاشان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از بستری ۲۹ بیمار حاد تنفسی طی ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان‌های منطقه کاشان خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۱۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس بستری شده‌اند که ۱۶ نفر اهل کاشان...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۱۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس بستری شده‌اند که ۱۵ اهل کاشان هستند و...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۱۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس بستری شده‌اند که ۹ نفر اهل کاشان...

کاشان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از شناسایی ۲۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان خبر داد.

کاشان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از شناسایی ۳۴ مورد جدید ابتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در منطقه کاشان خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس بستری شده‌اند که ۵ نفر اهل کاشان هستند...

مدیر شبکه بهداشت و درمان شاهین‌شهر و میمه، از مشاهده یک مورد ابتلا به کرونای انگلیسی در شاهین‌شهر خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۱۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس بستری شده‌اند که ۱۱ اهل کاشان هستند و...

کاشان - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از ابتلای قطعی دو بیمار به ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی که هر دو نیز بازرگان بوده‌اند، در منطقه کاشان...

در شبانه روز گذشته ۱۲ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های شهید بهشتی کاشان و سید الشهدا آران و بیدگل بستری شدند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: اکنون ۷۱ بیمار کووید ۱۹ در مرکزهای درمانی کاشان و آران و بیدگل تحت درمان قرار دارند که ۱۳ نفر آنان در بخش...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۱۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس بستری شده‌اند که ۱۱ نفر اهل کاشان...

کاشان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از شناسایی ۳۵ مورد جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۱۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس بستری شده‌اند که ۱۲ نفر اهل کاشان...

در شبانه روز گذشته ۱۸ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های شهید بهشتی کاشان و سید الشهدا آران و بیدگل بستری شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: بستری‌های ناشی از ویروس کرونا در دهه دوم بهمن امسال به نسبت دهه اول این ماه، ۶۵ درصد افزایش داشته و این شرایط بسیار...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته در منطقه تحت پوشش این دانشگاه ۱۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا ویروس بستری شده‌اند که ۷ نفر اهل کاشان...

کاشان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از شناسایی یک فرد مشکوک به کرونای انگلیسی در کاشان خبر داد و گفت: این فرد که دارای بیماری زمینه ای بود فوت شده است.

سایر خبر ها . . .

چند رسانه ای

اخبار از نگاه دوربین
بدرقه یاران خرازی

چشممان به جمالت روشن شد

نمايشگاه نقاشي معلولين

 رونمايي ازكشفيات مرصاد26

فوران های آتشفشانی  ۲۰۱۸

رژه ناوگان آتش نشانی

سردیس شهیدان خرازی وغازی

آیین باز گشایی مدارس